Bag om

Mindeord om Kasper Monrad, Overinspektør

18.01.2018

©

Overinspektør Kasper Monrad 1952-2018

Kunsthistoriker, dr.phil. Kasper Monrad var en institution på Statens Museum for Kunst. Med i alt 41 års ansættelse og et fagligt engagement langt ud over det sædvanlige blev hans karriere uløseligt sammenvævet med museets nyere historie. Han begyndte som studentermedarbejder i 1977, blev museumsinspektør i 1985, seniorforsker 1995, overinspektør og afdelingsleder 2002-08 og fungerede som overinspektør og seniorforsker med særligt ansvar for internationalt samarbejde fra 2008.

Kaspers speciale var den danske guldalder, som han også skrev en skoledannende disputats om i 1989 under titlen Hverdagsbilleder. At den danske guldalder har fået så stor international opmærksomhed og anerkendelse, som tilfældet er, og at museumsinstitutioner fra Getty Museum i LA over National Gallery i London til Nationalmuseum i Stockholm i dag erhverver dansk maleri fra første halvdel af 1800-tallet til deres samlinger, skyldes ikke mindst Kaspers store indsat som ansvarlig for internationale udstillinger og bogudgivelser om emnet.

Gennem hans arbejde opstod et enestående netværk i især Europa og USA, der har været til stor gavn ikke for bare SMK, men også for mange andre danske museer. Med årene udviklede Kasper sig til en af verdens fremmeste eksperter i nordisk 1800-talskunst, et fagligt fyrtårn med en både dyb og bred kunst- og kulturhistorisk viden.

Med stor kunsthistoriske nysgerrighed og lidenskab kastede han sig også over Turner, Friedrich, Matisse og Hammershøi og fik arrangeret fremragende udstillinger ledsaget af videnstunge publikationer om dem alle. Mere end nogen anden inkarnerede han på den naturligste måde den blanding af professionalisme, nysgerrighed og generøsitet, SMK som institution stræber efter at leve op til.

Et stort publikum og mange kolleger har igennem årene oplevet ham som en formidabel formidler på skrift og i tale; så sent som sidst i november holdt han et vigtigt og engageret foredrag om skyer i 1800-tallets maleri for fagfolk på Yale University. Et par uger før talte han for en stort publikum på SMK Akademi om C.W. Eckersberg. Overalt delte han gavmildt ud af sin enorme viden, godt hjulpet af en hukommelse, man kun kunne misunde ham, og som betød, at han aldrig så meget som skelede til et manuskript, når han talte. Efter fire årtiers forskning i og formidling af især 1800-tallets kunst havde han et kendskab til SMKs omfattende samling, som var unikt og vil være uerstatteligt.

I 2016 lykkedes det Kasper sammen med museet at erhverve et maleri af den tyske romantiske maler Caspar David Friedrich, noget Kasper havde drømt om og arbejdet for i 30 år. Vi, der var på museet den dag erhvervelsen var sikret, husker tydeligt, hvor ekstatisk og høj den i forvejen høje mand blev.

Et andet drømmeprojekt var udstillingen med Bob Dylans malerier The Brazil Series, der blev vist på SMK i 2010. Som stor Dylan-fan var mødet med den ellers svært tilgængelige musiker et fagligt højdepunkt. Og højdepunkter var der heldigvis mange af; få kunsthistorikere har udrettet så meget og sat sig så markante spor i dansk museumsverden, som det lykkedes Kasper at gøre igennem sit mangeårige virke på SMK.

Vi vil huske Kasper som et varmt, engageret menneske, en fantastisk kollega, rejsefælle og ven; det er ubegribeligt, at vi ikke skal have ham blandt os længere. Hans død er et tab for den danske kunstverden, men først og fremmest et tab for hans familie, der nu har mistet en elsket mand og far.

Ære være Kasper Monrads minde.

Mikkel Bogh, direktør, Statens Museum for Kunst

Peter Nørgaard Larsen, vicedirektør og chef for samling og forskning, Statens Museum for Kunst